Comedor escolar‎ > ‎

Onde como?
O CEIP Manuel Murguía é un colexio pequeno, característica que moitos de nós vemos coma unha ventaxa pero o certo é que tamén ten os seus inconvintes. porque o espacio é o que é. De tódolos xeitos aproveitámolo ao máximo.