Madrugadores


 O s
ervizo de madrugadores permite que os alumnos cheguen ao centro a partir das 7:30 da mañá e almorcen antes de comezar o horario lectivo ás 9:00. Só se servirán almorzos ata las 08:30h. No curso 2020 2021 por mor da situación actual do covid la entrada a madrugadores só será ata as 8:30. 

http://jardanay.es/
O servizo está contratado con JARDANAY (mesma empresa que xestiona o comedor) e que é especialista na xestión de comedores escolares para centros educativos de infantil e primaria.

Ofrecemos o servicio de madrugadores en todas as suas opcións (fixo con almorzo, fixo sen almorzo, esporádico).

Para inscribirte no servizo é obrigatorio ser socio do ANPA. O alta ou renovación do servicio de comedor e/o madrugadores realizarase a través da páxina www.jardanay.es cubrindo os correspondentes formularios. Para iso deberase:

  • Introducir as seguintes claves.
                    USUARIO:           manuelmurguia
                    CONTRASINAL:   Comedores2020
  • Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla. No caso de necesitar solicitar mais dun servicio, deberase rechear e enviar un formulario de cada vez. 
Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección do correo electrónico indicado no mesmo.