Xunta Directiva

Patricia Ferreiro Gómez
Presidenta


Ana Maria Catoira Canedo
Vicepresidenta
                   


Sonia Perez Cancela
Secretaria

Iria García Vázquez                          
Tesoureria-administración


Maria Gema López Prol
Vocal
Noelia Catoira Canedo
Vocal
Sharon Calvo Boon
Vocal
Taiana Falcao De Jesús 
Vocal
Yessica Huamanguilla
Vocal

Nuria Martin López
Vocal